Mimořádný příjem a přerušení insolvence

Mimořádný příjem a přerušení insolvence

Dobrý den, od listopadu do října 2023 maam přerušené oddlužení . V lednu se mi vyplatil RD 140 tisíc. Insolvenční správkyně mi ho zabavila s tím že se jedná o mimořádný příjem . Je možné aby mi tuto částku zabavila i v době přerušené insolvence?
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

na tuto situaci budou existovat různé právní názory. Jeden bude zastávat názor, že tento příjem jste povinna vydat insolvenčnímu správci celý, druhý bude říkat, že jej nejste povinna vydat vůbec, a třetí bude tvrdit, že jste povinna vydat jen určitou část tohoto příjmu. Osobně se domnívám, že by se ta čátka měla rozdělit na tolik dílů, kolika měsíčním výplatám rodičovského příspěvku odpovídá, a z každého dílu byste měla odevzdat zabavitelnou částku (tak by se postupovalo, kdybyste ten rodičovský příspěvek čerpala postupně, tedy každý měsíc). Jelikož na tuto situaci nebude panovat stejný názor, doporučil bych Vám, abyste u insolvenčního správce podala návrh na vynětí částky, která Vám byla vyplacena v době přerušení průběhu oddlužení, z majetkové podstaty. V návrhu uveďte, že Vám byl v průběhu přerušení oddlužení doplacen zbytek rodičovského příspěvku ve výši 140 000 Kč a že se domníváte, že tento příjem nejste povinna vydat insolvenčnímu správci, a to právě proto, že jste jej obdržela v době přerušení průběhu oddlužení, tedy v době, kdy nejste povinna plnit splátkový kalendář. Nevyhoví-li insolvenční správce Vašemu návrhu, předloží jej soudu a ten rozhodne, resp. vysvětlí, zda jste povinna vydat celý tento příjem insolvenčnímu správci či jen jeho část, příp. že jej nejste povinna vydat vůbec. Z hlediska spravedlnosti a zásad insolvenčního řízení by minimálně část tohoto příjmu do insolvenčního řízení podle mého názoru spadnout měla.