Manželská smlouva

Manželská smlouva

Dobrý den,

jsme s manželem svoji 14 dní a chtěli bychom sepsat manželskou smlouvu, protože si chci vzít hypotéku na koupi nemovitosti. Manžel je v insolvenci a bude mu končit koncem tohoto roku. Je tedy možné manželskou smlouvu sepsat?

Odpověď

Dobrý den,

manželé si mohou kdykoliv ujednat smlouvou manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu (lze např. ujednat režim odděleného jmění). Taková smlouva vyžaduje formu veřejné listiny (musí ji sepsat např. notář) a musí být zapsána do tzv. veřejného seznamu, aby působila i proti 3. osobám (např. budoucím věřitelům). Smlouvu zapíše do veřejného seznamu ten, kdo ji sepsal, a to v případě, že je ve smlouvě ujednáno, že bude smlouva zapsaná do veřejného seznamu, a není-li to ve smlouvě ujednáno, zapíše se smlouva do veřejného seznamu na žádost obou manželů.

Pokud si tedy smlouvou ujednáte např. režim odděleného jmění, bude výlučným vlastníkem majetku nabytého po uzavření takové smlouvy ten manžel, který majetek nabyl (koupil), a zároveň nebudou moci věřitelé druhého manžela z takového majetku uspokojit svoji pohledávku.