Manželka v exekuci

Manželka v exekuci

Když má manželka dluhy a exekuci, může být uvalena exekuce i na manželův plat?

Odpověď

Dobrý den,

je-li proti manželce vedena exekuce, nemůže být provedena exekuce srážkami z příjmu (mzdy) jejího manžela. Exekutor ale může zablokovat bankovní účet manžela (a také postihnout věci tvořící společné jmění manželů), a to i v případě, že dluh vznikl manželce před uzavřením manželství. Manžel má právo vybrat si ze zablokovaného účtu částku ve výši jedné poloviny zůstatku, který byl na účtu ke dni doručení příkazu k zablokování účtu, min. však částku 7 720 Kč. Exekutor nemůže zablokovat účet manželovi jedině v případě, že došlo k úpravě společného jmění manželů, a tato dohoda byla zveřejněna v tzv. veřejném seznamu před vznikem dluhu.