Manžel v roli věřitele

Manžel v roli věřitele

Dobrý den.
Manželka má už insolvenčního správce teď se čeká na věřitele, určitě nesplatí 30 % . Insolvenční sepisovatelka mi navrhla jelikož máme sužené sjm, ať se přihlásím také jako věřitel jelikož mám napsaný dluh v majetkovém vypořádání. Nemůžu ji tou přihláškou mé pohledávky způsobit větší problémy, když nesplatí těch 30 %?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

od 1.6.2019 byla novelou insolvenčního zákona odstraněna povinnost dlužníka zaplatit alespoň 30% nezajištěných pohledávek za 5 let. Od 1.6.2019 je podmínkou pro povolení oddlužení příjem dlužníka, ze kterého lze provádět srážky ve výši min. 2 200 Kč. Může tak nastat situace, že soud osvobodí dlužníka, který zaplatí třeba jen 10% pohledávek. Zároveň je však dlužník povinen usilovat o navýšení příjmu tak, aby pohledávky věřitelů uspokojil v co možná nejvyšším rozsahu

Jestliže Vám z dohody o zúžení SJM vyplývá nějaká pohledávka za Vaší manželkou, musíte si ji přihlásit do jejího insolvenčního řízení, jinak zanikne její právní vymahatelnost (nemohl byste pohledávku uplatnit u soudu a ani byste nemohl pro tu pohledávku nechat nařídit exekuci).