Majetkové vypořádání manželů

Majetkové vypořádání manželů

Výpověď v době nemoci, rozvod, oddlužení, žádost o sociální byt, ale jak postupně??? Dobrý den, v rámci zastupitelské činnosti pomáhám vytěsněným lidem v dluzích, Nyní pečuji o starší právně neznalou paní bez přístřeší, práci a služební bydlení ztratila výpovědí dohodou, obdrženou v době pracovní neschopnosti – zánět žil s amputací nohy pod kolenem, po roce pracovní neschopnost ukončena. Paní je stále formálně vdaná, manžel od ní a synů odešel v 2015 k jiné partnerce na Moravu, spolu další dvě děti. Paní je povinná k 19 exekucím z let 2010 – 2015, jedna je vedená i proti manželovi, ostatní vedeny proti ní, s ohledem k situaci chce žádat o oddlužení. Ale kdy podat žádost soudu? Před rozvodem nebo až po něm?? A rozdělení exekucí ??? V majetkovém vyrovnání? Nebo si s rozdělením exekucí poradí insolvenční správce a žádost o oddlužení je lepší podat rovnou hned, jak bude mít paní invalidní důchod a příjem z částečného úvazku??

Odpověď

Paní může do oddlužení před rozvodem i po něm. Rozvod jako takový totiž nemá právní vliv na stav závazků tak, jak byly uzavřeny. Laicky řečeno, každý si do budoucna po rozvodu ponese na svých bedrech to, co si sám uzavřel a podepsal. Pokud si některý závazek podepsali oba dva, budou i po rozvodu zavázáni oba dva. Proto rozvod jako takový nic nemění. Nic ve vztahu k věřitelům nezmění ani majetkové vypořádání, protože majetkové vypořádání jakožto „smlouva“ pouze mezi bývalými manželi, nemůže opět změnit původ toho závazku, tedy to, kdo jej podepsal. A už vůbec ne, pokud jsou závazky v exekuci.

Paní tedy ohledně tohoto nemusí na nic čekat. Stačí ji tedy vyřešit otázku příjmu, resp. toho, z čeho by chtěla své oddlužení hradit.