lhůta

lhůta

Nedohodli jsme se v rámci smlouvy o zápůjčce na lhůtě splatnosti dlužné částky.
Ale už čekám na to půl roku, co mam delat?
Dekuji
Alexandr Swan

Odpověď

Dobrý den,

písemně dlužníka vyzvěte ke splnění závazku, lhůtu mu určete ve výzvě ke splacení. |Dopis zašlete poštou, doporučeně.