Lhůta

Lhůta

Dobrý den, od kdy běží lhůta pro oddlužení? Dne 15.7. 2020 bylo vydáno Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení, 22.2.2021 bylo vydáno Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty! Budu splácet 5.let. Budu splácet do 15.7.2025 nebo do 22.2.2026? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

splátkový kalendář běží 60 měsíců ode dne, kdy bude sražena první splátka pro insolvenční řízení. Ve Vašem případě započal  splátkový kalendář zřejmě již v březnu 2021, jestliže neuhradíte 60 a více % po 36 měsících splácení, pětiletý splátkový kalendář Vám bude končit v 3/2026.Jestliže uhradíte po 36 měsících 60 a více %, insolvenční řízení bude ukončeno.