Leasing

Leasing

Dobrý den,
Chci se zeptat zda když půjdu do insolvence a mám auto na leasing u společnosti Essox mi auto zůstane a já budu platit dal, nebo o něj přijdu?

Odpověď

Dobrý den, paní Aneto,

postup věřitele pro případ, že vůči dlužníkovi bude zahájeno insolvenční řízení, upravují běžně všeobecné obchodní podmínky daného věřitele. Postup se může různit v případě, že jde o leasing (vůz je ve vlastnictví věřitele a dlužník si jej de facto pronajímá), nebo o úvěr (vůz je ve vlastnictví dlužníka a splácí věřiteli úvěr poskytnutý na zakoupení vozidla). V obou případech však věřitel většinou postupuje tak, že odstoupí od smlouvy (v případě leasingu tím zanikne dlužníkovi užívací právo a musí vůz vrátit), vyčíslí svoji pohledávku za dlužníkem a tuto pohledávku přihlásí do insolvenčního řízení. V případě, že se jedná o úvěr, bývá k vozidlu zřízen zajišťovací převod práva (to znamená, že v případě, že se dlužník dostane do prodlení a věřitel ukončí úvěr, je dlužník povinen vůz vydat věřiteli, ten jej prodá, výtěžek použije na splacení dluhu a případný nedoplatek vymáhá po dlužníkovi). V takovém případě může věřitel přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení jako zajištěnou. Insolvenční správce pak na pokyn (zajištěného) věřitele vůz prodá a výtěžek vyplatí (zajištěnému) věřiteli. Pouze v případě, že by si věřiteli přihlásil svoji pohledávku jako nezajištěnou, nemuselo by dojít k prodeji vozu, ale jen v případě, že má vůz malou hodnotu (o případném prodeji by rozhodoval insolvenční správce či soud).