Konsolidační úvěr

Konsolidační úvěr

Dobrý den, jak lze zahrnout do insolvence dluh (konsolidaci úvěrů), který si na mne vzala moje matka u bankovního ústavu. Mezi sebou máme sepsanou smlouvu. Částku splátky na které jsme se dohodli jí prokazatelně platím od samého začátku vzniku konsolidace. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Do Vaší insolvence nelze zahrnout přímo ten konsolidační úvěr, který si pro Vás vzala Vaše matka, může se ale do ní zahrnout dluh, který máte vůči své matce ze smlouvy o půjčce/zápůjčce. Vaše matka si může do Vašeho insolvenčního řízení přihlásit svoji pohledávku z titulu této smlouvy (přihláška pohledávky se musí podat na příslušném formuláři a musí být podána ve lhůtě dvou měsíců od zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku). Vaše matka však nadále odpovídá za splátky toho konsolidačního úvěru, takže musí věřiteli splácet dohodnuté splátky. Z Vaší insolvence jí bude chodit měsíčně určitá částka, kterou může použít na splátky konsolidačního úvěru. Pokud částka, která jí bude chodit z Vaší insolvence, nebude dosahovat výše splátky konsolidačního úvěru, musí zbytek (rozdíl) doplácet ze svého, příp. jí můžete potřebnou částku poskytovat z Vaší nezabavitelné částky. Po skončení Vaší insolvence byste pokračovali ve splácení tak jako nyní, ledaže by došlo v průběhu insolvence ke splacení tohoto konsolidačního úvěru.