Konkurz

Konkurz

Dobrý den,

budu jako dlužník v konkurzu, který vlastní rodinný dům, ve kterém žiju a na kterém je zástavní právo, povinen něco za toto užívání domu platit ještě předtím než dojde k jeho zpeněžení? Mohl by zajištěný věřitel vydat pokyn, abych se z domu odstěhoval, že ho chce pronajmout? Popř. mi nařídit platit nájemné za užívání domu? Velice děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že smyslem konkurzu je zpeněžení majetkové podstaty, má dispoziční právo k majetku, který do majetkové podstaty patří, insolvenční správce nikoliv zajištěný věřitel. Po dobu, po kterou dům užíváte, máte povinnost hradit veškeré náklady s udržováním a správou nemovitosti a jejím užíváním spojené. Pokud předáte nemovitosti insolvenčnímu správci ještě před prodejem domu, jsou náklady spojené se správnou a udržováním nemovitosti pohledávkou za majetkovou podstatou, které hradí insolvenční správce.