Konkurz

Konkurz

Dobrý den, ještě jednou Vám velice děkuji za odpověď a dovolím si doplňující dotaz (pro lepší orientaci zopakuji původní otázku):

———————————————

Dobrý den,

budu jako dlužník v konkurzu, který vlastní rodinný dům, ve kterém žiju a na kterém je zástavní právo, povinen něco za toto užívání domu platit ještě předtím než dojde k jeho zpeněžení? Mohl by zajištěný věřitel vydat pokyn, abych se z domu odstěhoval, že ho chce pronajmout? Popř. mi nařídit platit nájemné za užívání domu? Velice děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že smyslem konkurzu je zpeněžení majetkové podstaty, má dispoziční právo k majetku, který do majetkové podstaty patří, insolvenční správce nikoliv zajištěný věřitel. Po dobu, po kterou dům užíváte, máte povinnost hradit veškeré náklady s udržováním a správou nemovitosti a jejím užíváním spojené. Pokud předáte nemovitosti insolvenčnímu správci ještě před prodejem domu, jsou náklady spojené se správnou a udržováním nemovitosti pohledávkou za majetkovou podstatou, které hradí insolvenční správce.

————————————————————————

A mohl by mi tedy insolvenční správce přikázat dům opustit s tím, že jej chce pronajmout, aby připadla větší částka mezi věřitele? Nebo mi nařídit, abych hradil nájemné za užívání domu? Rozumím, že energie si budu tak nebo tak hradit do uskutečnění prodeje sám.

Mockrát Vám za děkuji odpověď

Odpověď

Dobrý den,

podle mého názoru Vám insolvenční správce nájem vyměřit nemůže, stejně tak nemůže požadovat vystěhování s tím, že nemovitost pronajme. Pokud jde o náklady spojené s užíváním a vlastnictvím nemovitosti, nejde jen o energie, ale např. i  o pojištění, daň z nemovitosti a další náklady spojené se správou a údržbou nemovitosti.