Prodej nemovitosti v konkursu za nízkou cenu

Prodej nemovitosti v konkursu za nízkou cenu

Dobrý den , jsem v konkursnim řízení .
Moje zajištěna nemovitost byla nacenena na 1,2 milionu ( mám vlastní odhad na 2 miliony od rk )
Prodala se mimo dražbu za 1,4 milionu Kč , přičemž celkový dluh byl cca 1,45 milionu .
Nyní jsem našel na realitkach prodej své nemovitosti kde je cena 3 mil.
Je možné to nějak napadnout ?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

prodej majetku, který slouží k zajištění pohledávky, je plně v režii zajištěného věřitele a jen ve výjimečných případech se může insolvenční správce odchýlit od pokynu uděleného zajištěným věřitelem (zejm. v případě, kdy si je insolvenční správce téměř jistý, že je schopen prodat majetek za vyšší cenu, než jakou požaduje zajištěný věřitel). Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 14.10.2020 vyplývá, že insolvenční správce zpeněžil (prodal) Vaši nemovitost dle pokynu zajištěného věřitele za nejvyšší nabídku v místě a čase, tedy za částku 1 400 000 Kč, kterou učinila spol. ASPELL, a.s. Dne 27.11.2020 zveřejnil soud v insolvenčním rejstříku vyhlášku, kterou vyrozuměl účastníky řízení o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zajištěnému věřiteli, a zároveň účastníky poučil, že mohou proti návrhu insolvenčního správce podat námitky. Vy jste však žádné námitky nepodal, a proto soud vyslovil souhlas s vydání výtěžku zajištěnému věřiteli. Skutečnost, že se Vaše bývalá nemovitost nabízí nyní k prodeji za částku 3 mil. Kč, ještě neznamená, že jí někdo za tuto cenu koupí. Ale i kdyby, nezavdává Vám to žádný nárok na nějaké “odškodnění”. Vaše obrana měla spočívat zejm. v námitkách proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zajištěnému věřiteli, ale tuto obranu jste nevyužil. Ale i kdybyste námitky podal, soud by jim s největší pravděpodobností nevyhověl. Teoreticky by se dalo hovořit o žalobě na neplatnost kupní smlouvy, nebo o žalobě proti insolvenčnímu správci, že Vás poškodil tím, že nemovitost prodal dle Vašeho přesvědčení pod cenou, ale v obou případech by byly Vaše šance na úspěch, resp. na zrušení kupní smlouvy, nebo získání nějaké finanční náhrady mizivé.