Konec prohlaseneho konkurzu

Konec prohlaseneho konkurzu

Dobrý den 15.7.2020jsem doplatil vsechny dluhy 17.7 byla zveřejněna konečná zpráva. Kdy oficiálně mi skončí insolvence? Moje ins. Zpravkyne mi odpověděla ze neví že záleží na soudci touhle větou mi více méně odpovídá na vsechny mé dotazy. Nechci vědět přesný datum jen přibližně mesíc? Dva? 15 denní lhůta na odvolání nebo namitky skončila 2.7.2020. Dekuji za info.

Odpověď

Dobrý den, 

soud musí nejdříve vydat usnesení, kterým schválí konečnou zprávu. K projednání konečné zprávy nařídil soud jednání na 21.7.2020. Pokud však žádný z účastníků nepodá proti konečné zprávě námitky, jednání se neuskuteční. Pokud soud v usnesení o schválení konečné zprávy neuloží insolvenčnímu správci (IS) povinnost vyplatit věřitelům částky uvedené v konečné zprávě, pošle (IS) po právní moci usnesení o schválení konečné zprávy soudu návrh rozvrhového usnesení. Soud poté vydá usnesení o rozvrhu. Po právní moci tohoto usnesení vyplatí IS věřitelům částky připadající na jejich pohledávky a podá o tom zprávu soudu. Soud poté vydá usnesení o zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení (a zároveň zprostí IS jeho funkce). Právní mocí tohoto usnesení skončí insolvenční řízení. Odhaduji, že Vaše insolvenční řízení skončí nejdříve na přelomu září a října 2020.