Konec insolvence

Konec insolvence

Dobrý den,

v říjnu 2023 mi skončila insolvence uhrazeno 100% ( insolvence od října 2018 ). Měsíc na to se ozval věřitel, který se nepřihlásil do řízení a chce doplatit částku. Bohužel jsem ho zapomněla informovat, jaký postit mě čeká za neúmyslné informování. Může na mě poslat exekutora nebo podat trestní oznámení.

Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

dlužník není povinen informovat své věřitele o tom, že podal insolvenční návrh. Věřitel musí být bdělý a musí/měl by sledovat, zda jeho dlužník nepodal insolvenční návrh. Zjistí-li věřitel, že jeho dlužník podal insolvenční návrh, musí si přihlásit svoji pohledávku do jeho insolvenčního řízení. Neučiní-li tak, stává se jeho pohledávka právně nevymahatelnou (nemůže podat žalobu, nelze pro takovou pohledávku nařídit exekuci). Osvobodí-li soud dlužníka od placení zbylých pohledávek, vztahuje se toto osvobození i na pohledávky, které si věřitelé nepřihlásili do insolvenčního řízení. Váš věřitel Vás sice může vyzývat k zaplacení dluhu, Vy mu ale platit nemusíte a věřitel v takovém případě nemůže pohledávku vymáhat soudně ani prostřednictvím exekutora (chrání Vás to osvobození). Osvobození se však netýká určitých pohledávek (zejm. pohledáky z titulu náhrady škody). Takové pohledávky lze vymáhat prostřednictvím exekutora i v případě, že byl dlužník osobozen od placení zbylých pohledávek.