Komplikace při dědickém řízení

Komplikace při dědickém řízení

Dobrý den,
Zemřel mi manžel, při řešení dědictví se objevila informace, že vnuk, který po rozvodu rodičů, s matkou, od nás odešel a my jsme se nedověděli celých 26 roků , kde žije a jak. Vnukova matka s námi nekomunikovala, nesdělila nám adresu pobytu. Jeho otec zemřel v roce 2004.
Nyní je vnukovi 31 let a při zjišťování informací o příbuzných naší rodiny mám od notářky zjištěno, že vnuk je dlužníkem a tedy naše řízení není možné zdárně ukončit. Sama jsem včera zjistila, že vnuk je ve vězení, už více než dva roky a po insolvenčním řízení, mu byl zahájen proces oddlužení formou splátek, který probíhá od 8.6.2022. Nevím, co mohu očekávat v takové situaci, jestli tedy může nebo nemůže být naše dědické řízení normálně vyřízeno.
Jestli je možnost, jak náš problém vyřešit.
Po manželově smrti v květnu 2022, jsem zůstala s druhým synem sama, proto píšu v množném čísle. A je mi 74 let.

Děkuji za nějaké smysluplné vysvětlení nebo radu, jak postupovat.
S přáním pěkného dne

Anežka

Odpověď

Dobrý den,

skutečnost, že jeden z v úvahu přicházejících dědiců je v insolvenčním řízení nebrání projednání dědictví. Takový dědic se nesmí dědictví vzdát bez souhlasu insolvenčního správce. Jím nabytý dědický podíl musí insolvenčnímu správci odevzdat ke zpeněžení  a na  úhradu závazků v insolvenci. V  rámci dědického řízení je možné se dohodnout, že dědic v insolvenci nepřevezme podíl na zděděném majetku, ale hodnota podílu mu bude vyplacená a to k rukám insolvenčního správce.