Kompenzační bonus

Kompenzační bonus

Dobrý den,

pokud jsem aktuálně (říjen 2020) jako OSVČ už 3. rokem v insolvenci, bude mi umožněno čerpat nově schválený Kompenzační bonus pro OSVČ tak, jako tomu bylo na jaře?
Všechny ostatní podmínky splňuji.

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pokud splňujete podmínky pro čerpání, insolvence jako taková čerpání bonusu neovlivní. Přepokládám, že stejně jako na jaře bude  tato pohledávka patřit mezi pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí. V tomto ohledu musíme počkat, jak to zákonodárným procesem projde.