Kolik zbývá k doplacení do 100% nezajištěných pohledávek

Kolik zbývá k doplacení do 100% nezajištěných pohledávek

Dobrý den, manžel je pátým rokem v insolvenci. Koukala jsem na poslední zprávu ohledně plnění oddlužení a nevím, zda chápu správně tabulku. Částka přerozdělená věřitelům je pouze pro věřitele? Nebo je součástí i částka, kterou si “bere” ins. správce? Jde mi o to, že manžel měl splatit 62% svých dluhů. Protože změnil zaměstnání a má vyšší příjmy, zaplatí tak celých 100%. Chtěla jsem zjistit, kolik měsíců zbývá do úplného zaplacení dluhu.

Odpověď

Kolik zbývá k doplacení do 100% nezajištěných pohledávek, by Vám mohl/měl sdělit insolvenční správce (IS). Dá se to zjistit i z poslední zprávy IS o plnění oddlužení. Tato zpráva by měla obsahovat zjištěnou pohledávku jednotlivých věřitelů, kolik bylo zaplaceno celkem na jednotlivé pohledávky a v jakém rozsahu (%) je splněna pohledávka jednotlivých věřitelů. Z těchto údajů lze dopočítat, kolik zbývá do zaplacení 100% nezajištěných pohledávek. Každopádně jakmile dojde ke splacení 100% nezajištěných pohledávek, podá IS zprávu soudu o splnění oddlužení a soud vydá usnesení, kterým dlužníka osvobodí od placení zbylých závazků. Vznikne-li přeplatek na splátkách, vyplatí ho IS dlužníkovi.