Procenta zaplaceného

Procenta zaplaceného

Kolik % jsem již zaplatil k měsíci srpnu roku 2023?

Odpověď

Dobrý den,

jakou částku/kolik % jste zaplatil k měsící srpnu 2023, to Vám může sdělit jedině Váš insolvenční správce. Jinak má insolvenční správce povinnost předkládat soudu zprávu o plnění oddlužení, ve Vašem případě každých 12 měsíců (nejpozději do 31.10. daného roku). Tuto zprávu zveřejňuje soud v insolvenčním rejstříku. V této zprávě je mj. uvedena částka, kterou jste zaplatil v daném měsíci a roku, a celková zaplacená částka. Zpráva také obsahuje údaj o dosaženém procentuálním uspokojení pohledávek a dále údaj o předpokládaném procentuálním uspokojení pohledávek.