Kdy začíná oddlužnění

Kdy začíná oddlužnění

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy začíná běžet oddlužení. Ptám se z důvodu jestli mám nárok ukončit insolvenci po 3 letech.
Je to od podání návrhu spojený s návrhem na povolení oddlužení?
Nebo od vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení?
Nebo od Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

s ohledem na obsah Vašeho dotazu se domnívám, že máte na mysli trvání splátkového kalendáře. Splátkový kalendář začíná běžet po vydání  rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ( u řízení, kde bylo o úpadku rozhodnutu do 31.05.2019)  nebo rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře  se zpeněžením majetkové podstaty (v řízeních, ve kterých bylo o úpadku rozhodnuto  od 01.06.2019).

Pouze v řízeních, kde o úpadku bylo rozhodnuto od 01.06.2019, je oddlužení splněno i v případě,že dlužník v době 3 let od schválení splátkového kalendáře splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60% jejich pohledávek ( ust. § 412a zák.č. 182/2006 Sb. v platném znění). Takže Vámi zmiňovaná lhůta běží od rozhodnutí o schválení oddlužení.