Kdy mi začnou splátky?

Kdy mi začnou splátky?

Dobrý den chci se zeptat když jsem dnes 6.9.byl na tak zvané prezkumné schůzce kdy mně budou už sráženy splátky na insolvenci

Odpověď

Nyní bude Váš insolvenční správce podávat soudu zprávu pro oddlužení, seznam přihlášených pohledávek a seznam Vašeho majetku. Následně soud vydá usnesení, kterým Vám schválí oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. V tomto usnesení soud přikáže Vašemu zaměstnavateli, aby Vám začal provádět insolvenční srážky, a zároveň určí datum 1. splátky. Odhaduji, že insolvenční srážky Vám začnou být prováděny v listopadu t.r.