Katastr

Katastr

Dobrý den, na katastrálním úřadě je zápis o insolvenci, kterou jsem doplatil v únoru minulého roku celou. A chci se zeptat zdali se na parcelu vztahuje také pětiletý výmaz.

Odpověď

Dobrý den,

nejsem odborník na předpisy, kterými se řídí činnost katastrálního úřadu, ale domnívám se, že zápis v katastru nemovitostí o probíhajícím insolvenčním řízení by měl být vymazán bez zbytečného odkladu po skončení insolvenčního řízení. Doporučuji Vám, abyste podal u příslušného katastrálního úřadu návrh na výmaz poznámky o insolvenčním řízení. Katastrální úřad buď zápis vymaže, nebo Vám vysvětlí, za jakou (zákonnou) dobu výmaz provede.