jsem zaměstnanec ins správce

jsem zaměstnanec ins správce

Dobrý den.
1. Byla li mi nemožností nakládání s majetkovou podstatou způsobena škoda, jak to řešit?
2. Jsem OSVČ, přiznání k dani z příjmu podávám 1 x ročně. Správce po mě žádá mnoho detailních informací každý měsíc, včetně fotodokumentace dokladů, tabulek, přehledů atd. Jsem zaměstnanec správce? Jsem povinen toto dělat – jestliže ano, na základě jakého právního předpisu?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

jestliže máte za to, že Vám byla ze strany ins. správce způsobena škoda nebo že po Vás ins. správce požaduje doklady nad rámec jeho i Vašich povinností, obraťte se písemně na insolvenční soud, který má nad činností ins. správce dohled, viz : https://insolvence.justice.cz/casto-podavane-stiznosti/stiznost-na-insolvencniho-spravce/ .