Jednotná/stejná splátka

Jednotná/stejná splátka

Dobrý den,

mám na vás dotaz. V tuto chvíli jsem v insolvenci cca druhý rok, splaceno mám okolo 40 %, do třetího roku bych měla mít splaceno cca 78 % a také bych insolvenci tímto ráda třetím rokem ukončila.

Mohu zažádat soud o stanovení jednotné/stejné splátky na každý měsíc do konce insolvence? Ráda bych platila 8000 korun a ne více, jelikož to značně ovlivňuje moje možnosti a životní situaci. Vydělávám cca 27 tisíc čistého, 9 000 jde na nájem, 8 000 bych dala na splátku a cca 10 000 bych si ráda ponechala pro sebe. Jaké jsou adekvátní důvody k uvedení do žádosti, (kromě financí, životních podmínek apod.) a je pravděpodobné, že když splácím svědomitě, a za tři roky dosáhnu cca 80ti %, bude soud ochoten mi žádost schválit?

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

v průběhu oddlužení lze stanovit jinou výši měsíční splátky, ale vždy pouze pro změnu poměrů, viz část § 398 odst.5 IZ “….Insolvenční soud může obdobně stanovit jinou výši měsíčních splátek i po schválení oddlužení, jestliže o to požádá dlužník pro změnu poměrů. Soud tak učiní jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že je výše dosavadních splátek

způsobilá ohrozit plnění splátkového kalendáře nebo že míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů bude vyšší i při jiné výši měsíčních splátek….” To zda budete se svou žádostí úspěšná Vám neumím sdělit, bude záležet na názoru Vašeho insolvenčního soudce.