Jeden dluh

Jeden dluh

Původní dluh byl 73000kc-zaplatila jsem 60000kc-43000kc na dluh a 17000kc na poplatky -zustalo 30000kc,dluh je z r.1999 -dnes se dluh vyšplhal na 267000kc,jelikoz jsem na splácení nemela-zustala jsem sama s dcerou ,ocitla jsem se v ID v insolvenci bych byla od úroků a poplatků osvobozena?

Odpověď

Pokud máte pouze tento jeden závazek, není možné o oddlužení uvažovat. Aby mohl být insolvenční návrh podán, musí být dlužník v úpadku. A v úpadku dlužník je, pokud má více věřitelů. Druhým věřitelem je i exekutor, pokud je dluh vymáhaný v exekuci. Pokud byste podmínky pro oddlužení splňovala, hradila  byste  dluhy dle splátkového kalendáře. Výše splátky se odvíjí od výše příjmu dlužníka. Po skončení splátkového kalendáře byste na nesplacenou část dluhů obdržela osvobozující usnesení.