Je věřitel oprávněn vracet platbu od třetí osoby?

Je věřitel oprávněn vracet platbu od třetí osoby?

Dobrý den, můj dobrý známý je v insolvenci řešené konkursem. Chtěl bych mu pomoci splatit dluh, snížit narůstající úroky a urychlit řízení (S ohledem na předpokládaný další průběh konkursního řízení a zákonný procesní postup bude řízení vedeno ještě několik měsíců). Nyní je již jasné, že všichni věřitelé budou uspokojeni na 100%. Ze zpeněženého nemovitého majetku vznikne dokonce i hyperocha. Poslal jsem tedy ze svého účtu (jako “třetí osoba” na účet věřitele, kterým je banka, peníze. Ty se mi však vrátily na účet zpět jako vratka a známému přišla tato odpověď od právníka banky: Vážený pane, platby od „třetích osob“ nepřijímáme. Pokud taková platba dojde, vrátíme ji zpět na účet, z něhož došla. Sdělte prosím „třetí osobě“, ať se zdrží zasílání jakýchkoli dalších plateb. Jelikož jste v insolvenci a Vaše paní v exekuci, budeme akceptovat výlučně platby od insolvenčního správce nebo exekutora. Je tato odpověď správná? Je věřitel oprávněn vracet platbu od třetí osoby? V žádném případě se nejedná o upřednostnění věřitele. Děkuji za odpověď

Odpověď

Jestliže dlužník před zasláním platby vyslovil souhlas s plněním, měl věřitel platbu dle § 1936 NOZ přijmout. Přesné znění zákona zní: Věřitel musí přijmout plnění, které mu se souhlasem dlužníka nabídne třetí osoba. To neplatí, je-li plnění vázáno na osobní vlastnosti dlužníka. Obraťte se na právní oddělení banky (věřitele) a dohodněte si případný postup plnění.