Je insolvence řešením?

Je insolvence řešením?

Dobrý den, naše rodina se dostala do velmi nepříjemné situace. Strýc má hypotéku na nemovitost ve výši 1,9 mil.Kč (práce v zahraničí: příjem duben-listopad 40 000,-, zbylé měsíce na podpoře 17.000,-;jiný dluh není znám). Ovšem svým nezodpovědným splácením/nesplácením se dostal do fáze, kdy ČMSS předala dluh svému právnímu oddělení a zadala strýci pokyn tento celý dluh do roka uhradit. Pokud se tak nestane, předává se dluh exekuci a náklady stoupnou téměř na 2,5mil.Kč. Není to ale možné uhradit, jelikož strýci již žádná banka nepůjčí, aby svůj dluh umořil. Bohužel není ani v našich silách tyto peníze dát dohromady, jelikož máme sami hypotéky. Smutnou skutečností je, že v této chalupě bydlí jeho rodiče, kterým je 70 let a tato situace, kdy můžou přijít o střechu nad hlavou je opravdu zdravotně devastující. Ptám se proto Vás: Lze strýce přihlásit do insolvence a zachránit tak domov jeho rodičů? Je možné přidání ručitele? V případě, že by insolvence byla umožněna – je možnost 1/3 dluhu uhradit najednou, či je tam 5-letá podmínka splácení? Je i nějaká jiná možnost jak tento problém řešit? Předem děkuji za Váš čas.

Odpověď

Bohužel ani insolvence není řešení, které by nemovitost strýce ochránilo. Pohledávka věřitele, které je zajištěna zástavním právem k majetku dlužníka je v insolvenčním řízení hrazena vždy z výtěžku prodeje majetku, který k zajištění slouží.  Možné způsoby řešení závisí na hodnotě  nemovitosti, jejím prostorovém řešení apod. Domnívám se, že by bylo možné i přistoupení další osoby k závazku strýce a v souvislosti s tím se pokusit s bankou dohodnout nový splátkový kalendář, sepsaný např. formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti.