Poslední splátka insolvence

Poslední splátka insolvence

Dobrý den, roce 2024 v březnu mám poslední splátku insolvence. Jelikož jsem z důvodu mé operace byla na PN, nesplňují 30% splaceni. Bylo mi sděleno, že je možnost prohlášení k soudu od sociálky, že nejsem schopna toho dostát, přes veškerou mou snahu. Chci se zeptat, na které příslušné oddělení se mohu obrátit. Jsem z Prostějova. Děkuji Vám za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

na jaké oddělení se máte obrátit, na to Vám nejsem schopen odpovědět, neboť neznám organizační strukturu České správy sociálního zabezpečení. Žádost ale nemusíte adresovat na konkrétní oddělení, stačí ji poslat na adresu viz https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/prostejov#obsah

Dlužník, který nesplatí za 5 let ani 30% nezajištěných pohledávek, může požádat soud o osvobození od placení zbylých závazků, prokáže-li, že k uspokojení této hranice nedošlo v důsledku okolností, které nezavinil (nemohl je ovlivnit), a současně věřitelé nedostali méně, než kolik by dostali, kdyby byl úpadek řešen konkurzem.

Nedojde-li ke zrušení Vašeho oddlužení z důvodu, že nebudete schopna splatit ani 30% nezajištěných pohledávek, můžete po uplynutí 60. splátky požádat soud o osvobození od placení zbylých pohledávek a vysvětlit mu, že jste byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti, a proto jste nebyla schopna zaplatit ani 30% nezajištěných pohledávek. Tuto skutečnost doložte soudu lékařskou zprávou o operaci a potvrzením od příslušné pobočky České správy sociálního zabezpečení (kontakt viz první odstavec) o době, po kterou jste byla v pracovní neschopnosti. Dále musíte soudu napsat, že by věřitelé v případě řešení úpadku konkurzem nedostali více, protože nemáte žádný zpeněžitelný majetek, nebo jen majetek nepatrné hodnoty.