Invalidní důchodce

Invalidní důchodce

Mám už započatou insolvenci. Mám čistý příjem cca 18000z kterých mi insol. správce staral cca 2500, teď mi pŕiznaly prozatímní invalidní důchod 5200 (som slovenka) teď chce správce splátku skoro 6000. Postupuje správne?

Odpověď

Dobrý den,

má-li dlužník více příjmů, vypočítává se insolvenční splátka zpravidla ze součtu všech (postižitelných) příjmů, jako by se jednalo o jeden příjem. Jestliže Váš celkový příjem činí cca 23 200 Kč (18000 Kč + 5 200 Kč) a máte-li jednu vyživovací povinnost (manžel), pak insolvenční splátka činí cca 4 100 Kč (viz https://insolvence.justice.cz/#kalkulacka-splatek). Požaduje-li insolvenční správce vyšší splátku, ať Vám vysvětlí, z jakého důvodu. Nebudete-li souhlasit s vysvětlením insolvenčního správce, nebo se správce nevyjádří vůbec, můžete se obrátit na soud a požádat jej o rozhodnutí, jak mají být splátky vypočítávány.