Insolvenční správce

Insolvenční správce

Dobrý den. Má insolvenční správce povinnost průběžně informovat dlužníka o přijatých splátkách a jejich rozdělení? Jak často? Má to posílat na adresu dlužníka písemně, ev. je postačující, že dlužník má možnost průběh sledovat v insolvenčním rejstříku na internetu? Které ustanovení insolvenčního zákona tuto problematiku upravuje? Co dělat, když insolvenční správce ani po urgencích údaje do systému od prosince 2019 nezadal, a to přesto, že to přislíbil. Je v takovém případě postačující mít doklady o platbách a spolehnout se na telefonickou argumentaci insolvenčního správce, že je vše v pořádku? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

dle insolvenčního zákona neurčí-li insolvenční soud jinak, předkládá insolvenční správce věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu nejméně jednou za 3 měsíce písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení. V usnesení o schválení oddlužení naleznete, v jaké lhůtě soud správci určil zprávy předkládat – §36 odst.2 IZ. Vůči Vám insolvenční správce žádnou povinnost nemá. Lhůta k předkládání zpráv je v max. době 1 rok, takže jestli je poslední zpráva z 12/2019, měl by další zaslat nejpozději v 12/2020. Obraťte se na insolvenční soud, ten má vykonávat nad insolvenčními správci dozorovou činnost.