Insolvenční správce

Insolvenční správce

Dobrý den,

jsem rok a půl v insolvenci, soudem mi byla určena částka kterou pravidelně každý měsíc zasílám na účet insolvenční správkyně. Pracuji jako OSVČ. Nyní mi od správkyně přišel požadavek na zaslání veškerých faktur a výpisů z účtů (aby prý viděla mé příjmy a výdaje) za rok 2022, tak aby prý mohla stanovit výši zálohové splátky. Já ale funguji na výdajový paušál (60% jsou výdaje a 40% je zisk), kde mé skutečné příjmy bude tedy možné prokázat až po podání daňového přiznání. Jak mohu tedy teď postupovat? Může mi správkyně splátku zvýšit? Díval jsem se na justice.cz a za celý rok tam od správkyně není nic, ani zpráva o plnění oddlužení. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty u OSVČ soud v usnesení určí měsíční zálohy na splátky. Na konci zdaňovacího období je dlužník povinen předložit správci účetnictví či daňovou evidenci. Na základě těchto dokladů  má správce povinnost stanovit referenční splátku pro další zdaňovacé období. Tyto povinnosti, i když vyplývají přímo ze zákona, soud zpravidla v dlužníkovi i správci uloží i v citovaném usnesení. Pro výpočet výše splátky v oddlužení se vychází z faktických výdajů dlužníka, proto zákon ukládá dlužníkovi předložit  správci účetní či daňovou evidenci a proto je po Vás správce požaduje

Výše uvedené povinnosti a postupy dle insolvenčního zákona  nijak neovlivňují skutečnost, že v rámci  daňového řízení můžete i nadále  uplaňovat výdaje paušálem.