insolvenční řízení pomoc

insolvenční řízení pomoc

Dobrý den, potřeboval bych pomoct s insolvenčním řízením. Spisová značka :MSPH 60 INS 13962 / 2022. Měl jsem zabavené dvě nemovitosti, jedna byla prodaná a zbyl dluh přibližně 200 tisíc korun. Chtěl bych dluh doplatit aby nedošlo k zbytečnému prodeji i druhé nemovitosti. Můžete mi nějak poradit?

Odpověď

Dobrý den,

chcete-li doplatit dluh, požádejte insolvenčního správce o vyčíslení částky, která je zapotřebí k doplacení veškerých pohledávek. Poté příslušnou částku poukažte na účet insolvenčního správce. Insolvenční správce po jejím přijetí vypracuje a pošle soudu konečnou zprávu. Po schválení konečné zprávy dojde k výplatě pohledávek jednotlivých věřitelů a poté, co insolvenční správce vyrozumí soud o zaplacení všech pohledávek, vydá soud usnesení, jímž zruší konkurz na Váš majetek. Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení skončí.