Insolvenci otazky

Insolvenci otazky

Hezký den chci se zeptat . Musím nahlásit správci že bydlím u přítele? Popřípadě můžou ho počítat k memu dluhu?
A jak můžu vyplatit insolvenci dříve než po dobu 5 let. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

insolvenčnímu správci byste měla nahlásit změnu bydliště. Jedná se o povinnost vyplývající přímo ze zákona. Váš přítel neodpovídá za Vaše dluhy, a proto se ho Vaše insolvenční řízení nijak nedotkne (nebudou mu prováděny srážky z příjmu, nemůže být zabaven jeho majetek, věřitelé nemohou pohledávky vymáhat od něj). Dlužník může jednorázově doplatit zbytek pohledávek (do 100%) na účet insolvenčního správce. V takovém případě podá insolvenční správce soudu zprávu o splnění oddlužení a soud následně vydá usnesení, jímž osvobodí dlužníka od placení pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty, které přirostly po rozhodnutí o úpadku), a pohledávek, které si věřitelé nepřihlásili do insolvenčního řízení, ač tak učinit měli. Právní mocí tohoto usnesení končí insolvenční řízení.