Insolvence,exekuce

Insolvence,exekuce

Prosím pěkně,v rámci insolvence můj advokát vymáhání dluhu exekucne po mém dlužníku neuplatnil,je možné po ukončení insolvence dlužníka tuto exekuci dále vymáhat,nebo je tzv.propadla..???

Odpověď

Dobrý den,

věřitel, který nepřihlásil svoji pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka, ztrácí možnost vymáhat pohledávku právní cestou (žaloba, exekuce). Probíhá-li pro takovou (nepřihlášenou) pohledávku již exekuce, exekuce se přerušuje (neprovádí se) od okamžiku, kdy soud vydal usnesení o úpadku, do okamžiku skončení insolvenčního řízení. Získá-li dlužník osvobozující usnesení, je to důvodem pro zastavení všech exekucí, jejichž předmětem je vymáhání pohledávek vzniklých před rozhodnutím o úpadku, bez ohledu na to, zda věřitel takovou pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení či nikoliv. Shrnu-li to, v průběhu insolvenčního řízení nemůže Váš exekutor provádět exekuci, a pokud Váš dlužník získá osvobozující usnesení, dojde k zastavení této exekuce, resp. všech exekucí. V exekuci by mohl Váš exekutor pokračovat jedině v případě, že by Váš dlužník nezískal osvobozující usnesení (např. z důvodu nedostatečných splátek).