Insolvence – zpeněžení bytu kvůli chybě na katastru

Insolvence – zpeněžení bytu kvůli chybě na katastru

Dobrý den,

můj otec si kvůli vysokým dluhům podal žádost na insolvenci, ve které ale neuvedl nemovitý majetek – garáž a byt. V případě bytu se jedná o družstevní byt s tím, že družstevní podíl na mě oba rodiče převedli již v roce 2017. Insolvenční správce ale dohledal, že na katastru nemovitostí jsou jako vlastníci bytové jednotky uvedeni oba moji rodiče, což je zvláštní, vzhledem k tomu, že se jedná o družstevní byt. Jako vlastník by mělo být uvedeno družstvo, což jsem i já sám dohledal ve veřejně dostupných informacích. Insolvenční správce se k tomu ale vyjádřil ve smyslu, že podstatné pro něj je to, co je uvedeno v KN, nikoliv smlouva o převodu družstevního podílu. V případě garáže rovněž nedošlo k úmyslnému zatajení nemovitosti. V roce 2017 jsme zahájili proces převodu nemovitosti darovací smlouvou, kterou jsem ale společně s žádostí zapomněl doručit na katastrální úřad. K převodu tak nikdy nedošlo. Má insolvenční správce právo odebrat garáž nebo byt, je-li více než prokazatelné, že družstevní podíl je psaný na mě a garáž užívám rovněž pouze já a že pouze mojí chybou se nedokončil proces převodu nemovitosti? Je nějaká šance jak se proti tomu nyní bránit, aby mi kvůli otcovým dluhům nebyl odebrán byt či garáž? Předem děkuji za odpověď a případnou radu.

Odpověď

Dobrý den,

pokud se jedná o Vámi zmiňovaný byt, je opravdu s podivem, že rodiče jsou zapsaní v katastru nemovitostí jako vlastníci, když podle Vás se jedná o družstevní byt.  Doporučuji vyžádat si  z katastru nemovitostí listiny, na základě kterých došlo k zápisu vlastnického práva na Vaše rodiče. V případě chybného zápisu je potřeba zápis v katastru rozporovat a následně vznést žalobu na určení vlastnického práva. Vůči insolvenčnímu správci musíte své právo k bytu uplatnit. Pokud správce byt do majetkové podstaty sepíše, musí   spornost  v soupisu majetkové podstaty zaznamenat a Vás o této skutečnosti informovat. Následně musíte podat u insolvenčního soudu žalobu na vyloučení bytu z majetkové podstaty.

Ohledně garáže je situace jiná. Pokud jste  na základě darovací smlouvy ohledně garáže nepodal do katastru nemovitostí  návrh na vklad Vašeho vlastnického práva, k převodu garáže nedošlo. Garáž zůstala ve vlastnictví rodičů a do majetkové podstaty byla sepsána oprávněně.