Ukončení insolvence a kompenzační bonus

Ukončení insolvence a kompenzační bonus

Dobrý den, v měs. listopadu jsem zaplatila poslední spl. insolvence, 9. 12. mi přišel z Kraj. soudu přípis o ukončení insolvence i přípis pro exekutory, že mám oddlužení splněno. Hned toho 9. 12. mi v insolvenč. rejstř. naskočilo “vyřízená věc”. Ptám se, zda tímto momentem jsem člověk, který není v insolvenci, ptám se hlavně proto, že v předchozím období mi byl z důvodu insolvence zamítnut kompenzač. bonus. pro OSVČ. Nyní opět vláda zavírá podnikání, tak chci vědět, zda si mohu o bonus požádat a odkdy. Pokud je insolvenční řízení zastaveno až ukončením zápisu v rejstříku, což může trvat hodně dlouho, tak nemohu žádat o kompenzaci? Můžete mi to, prosím, sdělit? S díky Stella.

Odpověď

Dobrý den, 

insolvenční řízení je ukončené právní mocí rozhodnutí, kterým soud vzal na vědomí splnění oddlužení. Doporučuji přímo u insolvenčního soudu ověřit, kdy toto  rozhodnutí právní moci nabylo. Od tohoto dne již nejste v úpadku a o kompenzační bonus můžete požádat. Zápis v insolvenčním rejstříku dube přístupný dalších 5 let ode, kdy výše citované rozhodnutí nabylo právní moci. Po uplynutí této lhůty budete ze seznamu dlužníků insolvenčním soudem vyškrtnuta.