Insolvence – výpočet

Insolvence – výpočet

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdo (insolvenční soud nebo insolvenční správce) a jak vypočítá měsíční splátku dlužníka při insolvenci? Zohledňuje se výše jeho dluhů nebo jen jeho příjem?
Exmanžel je OSVČ a příjmy má “papírově” nízké. Ráda bych se domohla vyplacení celé dlužné částky na výživném, ale mám obavy, když bude hodně věřitelů, že mi bude vyplácena jen malá poměrná část.. Jde mi o to, zda je pro mě výhodné, aby se přihlásilo hodně věřitelů nebo spíš méně.
A obecně je pro mě dobré, když bude mít povolenou insolvenci?

Děkuji za odpovědi.

Odpověď

Dobrý den,

pro Vás, jakožto pro zákonného zástupce nezl. dítěte, jemuž je Váš exmanžel povinen platit výživné, je insolvenční řízení, resp. oddlužení přínosné, protože soud povolí oddlužení jen takovému dlužníkovi, který je schopen splácet běžné výživné v plné výši (a v případě dlužného výživného musí být dlužník schopen splatit i dlužné výživné v plné výši) a na pohledávky ostatních věřitelů alespoň částku 2 200 Kč, bez ohledu na to, jak vysoké má dlužník své celkové dluhy. Pohledávka z titulu výživného (běžného i dlužného) je pohledávka, která se uspokojuje v plné výši hned po odměně insolvenčního správce (tj. 1 089 Kč měsíčně) a jednorázové odměně insolvenčního správce za přezkoumání pohledávek (tj. 250 Kč za každou přezkoumanou pohledávku). Jestliže Váš exmanžel hodlá podat insolvenční návrh, resp. návrh na povolení oddlužení, musí si být vědom toho, že bude muset platit alespoň takovou částku, která pokryje náklady insolvenčního správce (měsíční odměnu a jednorázovou odměnu za přezkoumané pohledávky), běžné výživné v plné výši, příp. i dlužné výživné, a ještě alespoň částku 2 200 Kč, která se bude rozdělovat mezi věřitele.

U podnikatele (OSVČ) vychází soud při posuzování dostatečného příjmu primárně z daňového přiznání za předchozí rok. Není-li takto zjištěný příjem dostatečný, může soud vycházet z příjmů za aktuální rok, nebo může pro výpočet splátky použít průměrnou mzdu v národním hospodářství (statistický údaj). Podnikatel (OSVČ) pak vždy na začátku nového roku musí insolvenčnímu správci předložit doklady o svých příjmech a skutečných výdajích a insolvenční správce provede zúčtování, jehož výsledkem je buď nedoplatek, který musí dlužník doplatit, nebo přeplatek, který se však dlužníkovi nevrací (dlužník ale může požádat o snížení splátky).