Insolvence usnesení

Insolvence usnesení

Dobrý den, chci se zeptat. Bola nám schválená insolvence a nyní jsme obdrželi usnesení o schválení oddlužení. V něm se píše, že ukládá soud dlužníku, aby po dobu trvání účinků schválení oddlužení předkládal ins.správci vždy k 15.7. a k 15.1. přehled svých příjmů za uplynulých 6 kal.měsíců.
Následně nám napsal ins.správce, že nám ukládá, abychom měsičně předkládali přehled reálných příjkmů a výdajů a dále doklady prokazující úhradu zdrav a soc.pojištění. Dále abychom do konce dubna předkládali dan.přiznání.
Takže prosím o informaci, proč máme ins.správci podávat každý měsíc informace, když soud nařídil jednou za půl roku. Má toto správce v kompetenci, měnit usnesení soudu ?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jako OSVČ máte povinnost vést jednoduché účetnictví a insolvenční správce má povinnost řádného dozoru. Listiny, které po Vás požaduje nejsou nad rámec jeho dohledové činnosti, musí sledovat Vaše příjmy a výdaje. Jestliže ale máte jakékoli pochybnosti s pokyny insolvenčního správce, obraťte se s písemným dotazem na Váš insolvenční soud.