Insolvence – úmrtí jednoho z účastníků

Insolvence – úmrtí jednoho z účastníků

Dobrý den,
měl bych dotaz, můj otec s matkou šli v r. 2018 do oddlužení – KSPH 65 INS 19964 / 2017. Dne 3.3. mi zemřel tatínek, dnes jsem byl předvolaný u notářky k předběžnému řízení k pozůstalosti. Jelikož otec žádné, pravděpodobně aktiva neměl, teda nevím o tom, tak mi řekla, že pravděpodobně se dědické řízení zastaví.
V ins. rejstříku viz. výše, vydal KS v Praze dne 15.4.2021 usnesení, jestli jsem to z lajckého pohledu porozuměl, tak se účast tatínka v ins. řízení zastavuje a pokračuje se jen s mamkou, bod č. 8 toho usnesení, opět jsem tomu rozuměl správně, tak všechny úkony, které budeme dělat v dědickém řízení musí být odsouhlasené ins. správcem ?
Mamka ( 70) informovala soud, že pohledávky v ins. řízení platil táta ( cca 90 % z nich). Mamka má důchod 12 tisíc, po schválení odboru sociálního zabezpečení Ministerstva obrany ( táta byl voják z povolání) tak by měla dostávat cca 19 až 20 tisíc vdovský důchod a že na všechny pohledávky nebude mít.
Zajímá mě Váš názor na to. Uvažujeme odvolání.
Mnohokrát děkuji za odpoveď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud po Vašem tatínkovi nezbyla žádná aktiva, dědické řízení ani neproběhne, tzv. nepatrný majetek bude vydaný vypraviteli pohřbu. V takovém případě maminka nečiní v rámci dědického řízení žádné úkony a nepotřebuje tedy souhlas správce.  Insolvenční řízení bude nadále probíhat pouze s maminkou. Srážky jí budou prováděny tak jako doposud z důchodu. Změní se ale výše prováděných srážek. Pokud bude mít maminka přiznaný důchod v celkové výši 19 000,– Kč, výše srážky bude 7 418,– Kč. Přesnou výši srážky s ohledem na výši důchodu si můžete zkontrolovat zde: Kalkulátor splátek – Insolvence – Justice.cz

Pokud by dědické řízení po tatínkovi přece jen probíhalo, je maminka povinna do insolvence odevzdat hodnoty, které z dědictví nabyla.  Vzdát se dědictví nebo ho odmítnout může pouze s předchozím souhlasem insolvenčního správce.

Osobně důvod proti odvolání rozhodnutí soudu tak, jak ho citujete nevidím. Dokončení insolvence je v maminčině zájmu.