Insolvence u vojáků z povolání

Insolvence u vojáků z povolání

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak řeší zaměstnavatel insolvenci, když jsem voják z povolání. Může mě kvůli tomu vyhodit?

Odpověď

Insolvenční zákon nezakazuje dlužníkovi být vojákem z povolání. Nedomnívám se, že by insolvenční řízení vojáka z povolání bylo důvodem k ukončení služebního poměru, ledaže právní předpis (zákon) upravující Váš služební poměr považuje zahájené insolvenční řízení za překážku v pokračování ve služebním poměru. Ve své praxi jsem sepisoval insolvenční návrh asi dvěma vojákům z povolání a nemám od nich zpětnou vazbu, že by museli z armády odejít.