Insolvence u nového zaměstnance

Insolvence u nového zaměstnance

Dobrý den,

prosím o informaci, když jsme zaměstnali nového zaměstnance a přihlásili ho na příslušné úřady. Následně nám sdělil, že je v insolvenci a budeme muset provádět srážky ze mzdy.

Musíme čekat až nám přijde informace od insolvenčního správce do datové schránky? Nebo nám má usnesení o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře předložit sám zaměstnanec. Kde se vlastně dozvíme, kolik a kam máme zasílat?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty obsahující příkaz k provádění srážek ze mzdy dlužníka se vztahuje i na jeho budoucí zaměstnavatele. Proto je budoucí zaměstnavatel povinen provádět srážky ze mzdy zaměstnance/dlužníka, jakmile se dozví, že bylo zaměstnanci/dlužníkovi schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Takovou informaci může nový zaměstnavatel zjistit např. ze zápočtového listu od předchozího zaměstnavatele, nebo nahlédnutím do insolvenčního rejstříku (zde nalezne i samotné usnesení o schválení oddlužení), anebo dotazem u samotného zaměstnance/dlužníka při přijímacím pohovoru (příp. později). Nezná-li nový zaměstnavatel bankovní účet, na který má srážky poukazovat, sdělí mu ho insolvenční správce na jeho žádost.