Insolvence, svatba, svatební dar v podobě bytu

Insolvence, svatba, svatební dar v podobě bytu

Dobrý večer, prosím o radu, mám schválenou insolvenci. Více jak rok pravidelně splácím měsíční splátku. Chtěli bychom se s přítelem vzít. Od mých rodičů jsem se dozvěděla, že bychom svatebním darem dostali byt ve kterém nyní s přítelem bydlíme. Jak moc velký problém by to při insolvenci byl? Byt by byl psaný na mě i na něho. Odhad nemovitosti je cca 500 tis. Můj dluh je cca 200tis děkuji za odpověď. Veronika

Odpověď

Dobrý den,

doporučuji, aby byl předmětný byt darován až po ukončení Vašeho oddlužení, protože v jeho průběhu máte povinnost hodnoty získané ( nejen ) darem vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení, viz § 412 odst.1) písm.b) IZ.

§ 412

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení

(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen

b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy,