Insolvence – soudní rozhodnutí

Insolvence – soudní rozhodnutí

Dobrý den, požádala jsem o insolvenci, nyní se rozhoduje, zda mi bude povolena. Splátky jsou mi při pěti letech vypočteny na necelých 12 % všech závazků. Správkyně mi řekla, že budu muset vyvinout snahu a platit více, aby na konci bylo uhrazeno co nejvíce ( ideálně 30 %), aby mi pak byla insolvence ukončena. Má otázka zní: jdu k soudu, našla jsem si ke své práci další na DPP. Toto soudu uvedu a doložím i podepsané DPP (mám 4, z důvodu max. počtu odpracovaných hodin na jednu DPP). Dále jsem si požádala a již mám schválený příspěvek na bydlení, mám toto také uvést? Nebo to bude soud brát, jako že “natahuju ruce po státu, ať mi pomáhá”. Žádala bych i bez insolvence (požádala jsem, protože jsem nyní samoživitelka). Dále chodím darovat 2x měsíčně plazmu, mám toto také uvést? Mohlo by toto vše soudu pomoct v rozhodnutí schválit mi insolvenci? Popř. co se stane, pokud mi ji soud neschválí? Děkuji za odpovědi.

Odpověď

Dobrý den,

za dané situace jsem přesvědčený, že Vám soud oddlužení schválí. Zda Vás soud nakonec osvobodí od placení zbylých pohledávek, to bude záležet na Vás, resp. na tom, v jakém rozsahu ve skutečnosti uspokojíte pohledávky Vašich věřitelů. Uhradíte-li za 5 let alespoň 30% nezajištěných pohledávek, bude mít soud za to, že jste se dostatečně snažila, a osvobodí Vás od placení zbylých pohledávek. Neuhradíte-li za 5 let ani 30% nezajištěných pohledávek, bude soud podrobněji zkoumat, zda jste vyvinula maximální úsilí k uspokojení pohledávek Vašich věřitelů (zejm. zda jste si během oddlužení navýšila příjem, nebo zda alespoň občas odevzdáváte mimořádnou splátku nad rámec insolvenčních splátek).

Skutečnost, že Vám byl přiznán příspěvek na bydlení, není žádná “přitěžující” okolnost. Na druhou stranu skutečnost, že chodíte darovat plazmu, nepředstavuje žádný plusový bod, který by měl rozhodnout o tom, zda Vám soud oddlužení schválí či neschválí. Ačkoliv příjem za darování plazmy (resp. náhrada nákladů) sám o sobě insolvenci nepodléhá (dlužník není povinen jej vydat insolvenčnímu správci), budete-li jej dobrovolně odevzdávat, zvýší to šanci, že Vás soud na konci osvobodí od placení zbylých pohledávek.

Soud oddlužení neschvaluje zpravidla z důvodu nedostatečného příjmu. Neschválí-li soud oddlužení z tohoto důvodu, může dlužník podat nový insolvenční návrh, jakmile si zajistí dostatečný příjem.