insolvence při nezaplaceném odškodnění

insolvence při nezaplaceném odškodnění

Dobrý den, chci se zeptat jestli se povolená insolvence vztahuje i na exekuci která vznikla na základě vyčísleného odškodnění v občansko-právním soudu? Nyní je dotyčný ve výkonu trestu, škodu vzniklou trestnou činností již uhradil ale v dalším soudu zvlášt z něj nyní strana poškozená vysoudila další odškodné, které není v lidských silách zaplatit. Nyní je insolvenčním správcem povolené řízení a čeká se na přihlášení dlužníků, vztahuje se oddlužení i na takové případy?Děkuji moc za odpověd

Odpověď

Dobrý den,

předpokládám, že pohledávka na náhradu škody vznikla před  zahájením insolvenčního řízení dlužníka. V takovém případě by se věřitel se svou pohledávkou měl do insolvenčního řízení přihlásit a jeho pohledávka by byla uspokojována poměrně s ostatními. Pokud se však jedná o náhradu škody způsobenou úmyslným porušením povinnosti, nebude se na nesplacenou část této pohledávky vztahovat osvobozující usnesení, které dlužník po úspěšném oddlužení získá. Povinnost uhradit nesplacenou část této pohledávky bude trvat i po skončení oddlužení.