Insolvence před rozhodnutím o úpadku

Insolvence před rozhodnutím o úpadku

Co máme
dělat prosím po zveřejnění o povolení úpadku chodí synovi dopisy. Od advokáta, že porušil smlouvu , kdy dojde k zahájení insolvenčního řízení a požaduje celou splátku dluhu a penále+odměnu zaplatit do 14 dnů. Další věřitel, že odstupuje od úvěrové smlouvy s okamžitou úhradou celé pohledávky. Musí se to hned uhradit? Hrozí nějaký postih, že nezaplatí? Má dluhy, které nezvládal splácet , proto si zažádal o odlužení. To přijde od všech věřitelů podobný dopis. Nerozumíme tomu poradíte prosím děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

jestliže soud prohlásil úpadek a povolil řešení úpadku oddlužením, Váš syn již nesmí upřednostňovat žádného věřitele. Všichni věřitelé mají 2 měsíce ode dne prohlášení úpadky na podání přihlášek, kdo tuto lhůtu zmešká, k tomu se nebude přihlížet. Osvobozující usnesení, které soud vydá poté, co bude oddlužení splněno, se bude vztahovat na všechny závazky, které vznikly do dne prohlášení úpadku. Na výzvy k úhradě by nyní již Váš syn neměl nijak reagovat.