Insolvence PO

Insolvence PO

Dobrý den, věnujete se insolvenci jen FO nebo i PO?

Rodina řeší problém bratra, který byl jako drogově závislý nastrčen do s.r.o. a jediné řešení je v tuto chvíli poslat společnost do insolvence.

Můžete nám v této věci pomoci?

Odpověď

Dobrý den, 

naše organizace (Poradna při finanční tísni, o.p.s.) se zabývá pouze oddlužením fyzických osob, nikoliv právnických. Mohu jen dodat, že podá-li na sebe insolvenční návrh právnická osoba, vyzve ji soud ke složení zálohy na náklady insolvenčního řízení, která zpravidla činí 50 000 Kč. Nezaplatí-li navrhovatel (dlužník) zálohu na náklady insolvenčního řízení, soud řízení zastaví.