Insolvence manželky doplňující dotaz

Insolvence manželky doplňující dotaz

Mohl bych poprosit o doplňující dotaz?
Jediná možnost jak by mohl odpovídat za závazky rozvedeného manžela je z titulu vypořádání SJM, kdy by o povinnosti hradit některé závazky rozhodl soud……………..
Mohl by soud rozhodnout hradit některé závazky bývalému manželovi, když manželka se dostala do dluhové pasti která nakonec vyvrcholila zpronevěrou peněz se kterýmy hradila dluhy a byla za to odsouzena vše bez vědomí a podpisu manžela?
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v případě trestného činu zpronevěry samozřejmě nikoli. Soud na návrh vypořádá majetek a závazky v SJM. Teoreticky tu možnost, že by soud přiznal některé závazky bývalému manželovi je i když ten o závazcích nevěděl ( bývalá manželka by musela prokázat, že finanční prostředky ze závazků, které pořídla, použila na chod domácnosti, na nákup věcí spadajících do SJM ). Návrh na vypořádání SJM ovšem podávají pouze rozvedení manželé, kteří se nedokáží dohodnout a u kterých neproběhl tzv. nesporný rozvod ( to by bylo vypořádání SJM dohodou mezi manželi, které soud schválí v rozhodnutí o rozvodu). SJM se ani nemusí nijak vypořádávat, je to vždy na manželích, jaký způsob zvolí.