Insolvence manželé

Insolvence manželé

Dobrý den, můj dotaz, manžel má dluhy jako FO, FOP. Za manželství vznikla většina z nich, souhlas s úvěrem jsem dávala jen u jedné půjčky na FO. Pokud teď manžel půjde do insolvence a bude schválena. Pak pokud budu mít o stavěn účet exekucemi, do kterých mě zahrnul v rámci SJM. Mohou po mě věřitele jako po manželce něco vymáhat i když bude manžel v insolvenci? A kdy mi případně budou odblokovane účty? A spadají do SJM i dluhy o kterých jsem nevěděla? Dluhy z podnikání vůči FÚ, sociální správě atd? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

obecně platí, že pro dluh vzniklý jednomu z manželů za doby trvání manželství může exekutor postihnout (zablokovat) bankovní účet manželce (nesmí jí ale provádět srážky z příjmu) a dále může postihnout majetek tvořící společné jmění manželů (SJM). Podá-li Váš manžel insolvenční návrh, záleží na tom, zda pro tento dluh již běží exekuce (nebo bude zahájena před rozhodnutím o úpadku), či nikoliv. Běží-li pro tento dluh již exekuce, příp. bude-li exekuce zahájena dříve než insolvenční soud vydá usnesení o úpadku, pak insolvenční řízení bude chránit pouze Vašeho manžela, nikoliv Vás, resp. v daném případě by mohl exekutor zablokovat Váš bankovní účet. Pokud pro daný dluh exekuce neběží a nebude zahájena do okamžiku vydání usnesení o úpadku, tak Vám exekutor bankovní účet nezablokuje, protože po vydání usnesení o úpadku již nelze exekuci nařídit/zahájit, tudíž by zde nebyl žádný exekutor, který by Vám bankovní účet zablokoval. A pokud jste u tohoto úvěru (smlouvy) podepsala jen prohlášení, že souhlasíte s tím, aby si manžel tento úvěr vzal, nejste v postavení spoludlužníka ani ručitele, a proto by věřitel dluh vůči Vám nevymáhal, resp. by na Vás nepodal žalobu (tu by podal v případě, že byste ten úvěr podepsala jako spoludlužník či ručitel, resp. se zavázala, že dluh splníte společně s manželem, příp. jej splníte sama, pokud by jej nesplnil Váš manžel). Prohlášení, kterým jste souhlasila s tím, aby si manžel vzal ten úvěr, má pro věřitele “jen” ten význam, že by mohl svoji pohledávku uspokojit z prodeje majetku tvořícího SJM (movité a nemovité věci pořízené za doby trvání manželství).

O dluzích, o kterých jste nevěděla, můžete prohlásit, že jste o takovém dluhu nevěděla, že byste s ním nesouhlasila a že jej nehodláte platit. Takové prohlášení je třeba učinit písemně vůči věřiteli. Toto prohlášení má ten význam, že při případné exekuci by nemohl exekutor postihnout všechen majetek tvořící SJM, ale pouze jeho část odpovídající majetku, který by připadl do vlastnictví manžela při jeho vypořádání (stejně jako v případě vypořádání SJM při rozvodu).

Pokud instituce, jako např. finanční úřad, správa sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovna, vymáhají své pohledávky samy (tedy je nepředávají exekutorům), pak je vymáhání směřováno proti dlužníkovi, nikoliv proti manželovi/manželce. Předávají-li tyto instituce své pohledávky exekutorům, pak exekutor blokuje bankovní účet manželovi dlužníka a zabavuje majetek tvořící SJM. V případě, kdy dluh vznikl z veřejnoprávního vztahu (např. dluh na daních, na zdravotním či sociálním pojištění), by exekutor takto, podle mého názoru, postupovat neměl, protože tento postup je možný jen v případě, že dluh vznikl ze soukromoprávního vztahu (např. dluh z titulu půjčky či úvěru, nájemného atd.). V praxi se však setkávám s případy, kdy se tak stejně děje.