Insolvence – exekuce

Insolvence – exekuce

Dobý den, na základě rozhodnutí soudu, splácím už 2,5roku insolvenci a to bez přestávky a poctivě. Mě a mé ženě jde vše z výplat pryč a zůstává nám jen minimum. V roce 2019,půl roku po soudem povolené splátky, mi jiný soud v jeho rozhodnutí, dal povinnost platit věřiteli a to z mého dřívějšího podnikání, v kde jsem fungoval jako jednatel a majitel společnosti, jako jediný, a to v roce 2011,dávno před vyhlášením insolvence. Na insolvenci se nepřihlásil. Neřešilo se to občanskoprávním, ale trestním soudem, kde jsem yl i odsouzen a odseděl jsem si jeden tok a čtyři měsíce, ale platil jsem celou dobu, jelikož jsem měl ve věznici zaměstnání a z toho jsem hradil insolvenci a hradím stále. Po propuštění, k de mi soudkyně sdělila, že mám hlavně platit insolvenci a až ji zaplatím, tak podle svých možností a mám splácet věřitelům, kterým soud dluh uznal. Jenže mi teď přišla OD JEDNOHO VĚŘITELE EXEKUXCE A ŽE KDYŽ JI NEUHRADÍM, TAK JI BUDE PO MĚ POŽADOVAT. NEVÍM Z ČEHO JI MÁM SPLÁCET, KDYŽ PLATÍM INSOLVENCI, I DŮM, KTERÝ JSEM MĚL, MI INSOLVENČNÍ SPLRÁVCE PRODAL A NEMÁM NIC. ŽIJI V PODNÁJMU U DCERY SE SVOJI ŽENOU A SPLÁCÍME INSOLVENCI. Nevím co bude a jak bude. Už i zaměstnavatel mi sdělil, že mám zase nějaké finanční potíže a že když si nedám vše dopořádku a budou ho zatěžovat, bude semnou nucen ukončit pracovní poměr. Nevím co mám dělat, poradíte mi? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pohledávky věřitelů (zejm. náhrada škody) přiznané v trestním řízení mají jiné postavení než pohledávky nevzešlé z trestního řízení. Na tyto pohledávky, pokud vznikly před rozhodnutím o úpadku, se zpravidla nevztahuje osvobození od placení zbylých pohledávek. I když věřitel nepřihlásil takovou pohledávku do insolvenčního řízení, může ji vymáhat v průběhu insolvenčního řízení i po jeho skončení. Vznikla-li taková pohledávka po rozhodnutí o úpadku, nevztahují se na ni vůbec účinky insolvenčního řízení (tudíž se na ni nevztahuje ani případné osvobození) a věřitel ji může vymáhat jak v průběhu insolvenčního řízení, tak po jeho skončení. Vymáhání takové pohledávky je však velmi ztížené, neboť srážky z příjmů dlužníka jsou přednostně určeny pro účely insolvenčního řízení a jiný postižitelný majetek dlužník většinou nemá. V praxi pak většinou exekutor čeká, až skončí oddlužení, protože teprve pak mohou být prováděny srážky na jeho účet.

Otázkou je, zda může dojít díky zahájení exekuce pro takovou pohledávku ke zrušení oddlužení. Rozhodující bude okamžik vzniku takové pohledávky. Pokud by vznikla před rozhodnutím o úpadku, pak by zahájená exekuce neměla mít za následek zrušení oddlužení. Pokud by se však jednalo o pohledávku vzniklou po rozhodnutí o úpadku, tam by už ke zrušení oddlužení dojít mohlo. U pohledávky vzešlé z trestního řízení je však otázka, zda pohledávka vznikla v okamžiku spáchání trestného činu (např. v okamžiku vzniku škody způsobené trestným činem), nebo až právní mocí rozhodnutí trestního soudu.

Těžko ve Vašem případě něco doporučovat. Exekuce bude sice formálně běžet, ale fakticky Vám nebude exekutor mít co vzít, takže bude muset čekat, až skončí Vaše insolvenční řízení. Pokud by si Vás soud předvolal z důvodu, že někdo navrhl zrušení Vašeho oddlužení, protože došlo k zahájení exekuce pro “nový” dluh, argumentujte tím, že dluh vznikl před rozhodnutím o úpadku, takže se nejedná o nový dluh, a proto nemůže zahájení exekuce pro tento dluh mít za následek zrušení oddlužení. Soud pak situaci posoudí a rozhodne.