insolvence – dotazy

insolvence – dotazy

Dobrý den,

můj bývalý manžel požádal o insolvenci. Vzhledem k tomu, že mi exmanžel dluží výživné na dceru a mám podanou exekuci, chtěla bych se zeptat, zda mám přihlásit pohledávku já, nebo exekuční úřad, u kterého je na něj exekuce vedena.
A také by mě zajímalo, jak je možné, že v žádosti o povolení oddlužení jsou uvedeny pouze 2 exekuce a dluh na výživném, když ve skutečnosti má žadatel více jak 20 dalších exekucí, nemá náhodou povinnost přiznat všechny své závazky? A pokud je nepřizná, zjišťuje je někdo?
A poslední otázka, v podmínkách povolení oddlužení je i to, že žadatel nesmí být v posledních 5 letech trestán za majetkovou trestnou činnost – bývalý manžel byl odsouzen za zpronevěru. Jak to tedy je možné, domnívám se, že přečin zpronevěry je majetková trestná činnost.
Nehledě na to, že je pravomocně odsouzen za neplacení výživného a půjde do výkonu trestu, to také nevadí?

Děkuji za odpovědi a přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den,

pohledávku z titulu výživného musíte v insolvenčním řízení, resp. u insolvenčního správce uplatnit Vy sama, jakožto zákonný zástupce nezl. dítěte. Pohledávku je třeba uplatnit na předepsaném formuláři. Formulář naleznete nahttps://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR (jedná se o sedmý formulář – Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou). Vyplněný formulář s rozsudkem o výživném a dokladem o nařízené exekuci je třeba poslat ve dvojím vyhotovení na adresu insolvenčního správce.

Podle současné právní úpravy stačí, když dlužník k prokázání svého úpadku doloží dokumenty ke dvěma závazkům, jež jsou po splatnosti déle než 3 měsíce. Dlužník tak již nemá povinnost sestavovat seznam svých závazků a uvádět všechny své věřitele. Všichni věřitelé si pak své pohledávky sami přihlašují.

Stejně tak již neplatí, že dlužník nesmí být v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení postrestán za majetkový trestný čin. K insolvenčnímu návrhu se i nadále přikládá výpis z rejstříku trestů, ale ten slouží soudu jen jako další podklad pro rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Pokud by soud dospěl k závěru, že si dlužník oddlužení v současné době nezaslouží z důvodu jeho trestné činnosti, tak by mu oddlužení nepovolil. Na druhou stranu, i když soud oddlužení takovému dlužníkovi povolí, nevztahuje se osvobození od placení zbylých pohledávek na dlužné výžiné ani na náhradu škody, jež byla dlužníkovi uložena v trestním řízení. Tyto pohledávky tak mohou věřitelé vymáhat i po skončení exekuce.

Pokud půjde Váš exmanžel do vězení, tak v případě, že nebude plnit splátkový kalendář po dobu delší než 3 měsíce (tedy nezaplatí 4 po sobě jdoucí splátky), tak mu soud oddlužení zruší.