Insolvence doplaceni

Insolvence doplaceni

Dobrý den. Dnes jsem splatila předčasné po 5 měsících insolvenci.
Insolvencni správce, chce po mě odměnu za předčasné splacení 12 tis. Plus dan.
Prosím, je toto možné?

Odpověď

Dobrý den, paní Kluchová,

insolvenční správce (IS) má nárok na odměnu jen za dobu od okamžiku povolení oddlužení do okamžiku splnění oddlužení, tj. ve Vašem případě do okamžiku, kdy jste zaplatila 100% zjištěných pohledávek. Na žádnou odměnu za předčasné splacení pohledávek nemá IS nárok. Doporučoval bych Vám kontaktovat IS a vyzvat ho, aby podal soudu zprávu o splnění oddlužení. Zprávu o splnění oddlužení je IS povinen podat insolvenčnímu soudu neprodleně po splnění oddlužení, tj. ve Vašem případě po zaplacení 100% zjištěných pohledávek. Podání zprávy o splnění oddlužení nebrání ani skutečnost, že probíhá incidenční spor (žaloba o neplatnost darovací smlouvy – bezúplatný převod nemovitosti). Dnem, kdy skončí insolvenční řízení (tj. den, ve kterém nabude právní moci usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení a osvobození od placení zbylých pohledávek) se přeruší incidenční spor, a pokud žádný z věřitelů nepodá do 30 dnů u soudu návrh na pokračování v řízení, tak soud řízení zastaví.